Na temat biznes planu można znaleźć wiele publikacji, jednak aby samodzielnie napisać biznes plan potrzeba odpowiedniej wiedzy biznesowej i co najważniejsze doświadczenia. Na początku trochę teorii czyli regułkowe definicje pojęć, którymi będziemy się posługiwać:

  • Biznesplan (plan biznesowy, ang. business plan) – dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej – m.in. w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem. Jego elementami są m.in. analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT. W celu efektywnego zarządzania biznesplan powinny sporządzać zarówno nowo tworzone jednostki organizacyjne, jak i wszystkie przedsiębiorstwa już funkcjonujące.
  • Teaser – nazwą tą określany jest m.in. krótki dokument informacyjny przesyłany potencjalnym inwestorom, którzy mogą być zainteresowani transakcją kupna/sprzedaży firmy. Teaser ma zwykle od 2 do 10 stron i zawiera informacje odnośnie rynku na którym działa firma, finansów, marketingu, sprzedaży i proponowanej struktury transakcji.
  • Lean Canvas – to model biznesowy, w którym zawarte są informacje o strategicznym zarządzaniu. Jest to dokument krótki – 1, 2 strony i przygotowuje się go zarówno dla rozwoju nowych biznesów lub do rozwoju już istniejących. Często jego wizualna forma przedstawia wykres z elementów opisujących strukturę firmy lub produktu, propozycji wartości, infrastrukturę, klientów i finansów.

A teraz dość teorii, przejdźmy do konkretów 🙂

Czy warto jest mieć w firmie biznes plan. O tym poczytasz w tym wpisie (wpis pojawi się wkrótce).

W mojej propozycji znajdziesz ujęte w pakiety usługi, które z praktycznego punktu widzenia są tak dobrane, aby tworzyły spójną całość. Wszystkie usługi ujęte w pakietach są opisane w kolejnej części tej strony.

W skład pakietu Business wchodzą:
– pakiet: Lean canvas, teasera i biznes planu (wartość 6150 zł)
– Analiza ryzyka (wartość 1500 zł)
– sesja mentorska/coachingowa 2 h (wartość 1500 zł)
– spotkania przygotowujące do rozmowy z inwestorami (wartość 1500 zł)
– Program szkoleniowy – szkoła przetrwania w biznesie (wartość 1200 zł)
– udział w Road Show (wartość 369 zł)
– dystrybucja teasera do potencjalnych inwestorów wg segmentacji biznesu* (wartość taka, jakiej kwoty potrzebujesz)
* dodatkowa umowa i wynagrodzenie Succes Fee

Twoja inwestycja to 5970 zł (łączna wartość pakietu – 12 219 zł)


 

Pakiet Business Solutions to dodatkowo:
– Konsultacje prawne i obsługa procesu rejestracji docelowej Spółki (wartość 4 920 zł)
– sesja mentorska/coachingowa 5 h (wartość 3 000 zł)
– udział w Road Show (wartość 615 zł)

Twoja inwestycja to 11 970 zł 9 970 zł (łączna wartość pakietu – 18 885 zł)


Pakiet Business Fulness to dodatkowo:

– miesięczny mentoring (wartość 15 000 zł)
– udział w Road Show (wartość 1230 zł)

Inwestycja 18 470 zł (łączna wartość pakietu 31 500 zł)

 

Aby zamówić biznes plan zadzwoń – 533 11 11 44,
możesz również skontaktować się mailowo – biznes[@]waldemarruszel.pl (usuń kwadratowy nawias)

< Powróć do Dla biznesu

Skip to content