Mówi się że człowiek to najlepsza inwestycja. Czy zatem rekrutacja w Twojej Firmie jest ad samego początku przeprowadzona z największą starannością? Czy Firma ma zbudowana markę jako pracodawca? Czy Firma funkcjonuje w oparciu o sprecyzowane wartości i standardy?

Czasem mam wrażenie, że wiele firm rekrutuje pracowników na zasadzie statystyki, lub bez większego zainteresowania tym, czy pracownik zechce zostać dłużej, czy jednak tylko chwilę pobędzie i zniknie a na jego miejsce przyjdzie ktoś inny.
Każde stanowisko pracy to określone zadania, zyski i koszty. Każda rekrutacja to pewien proces. To nie tylko ogłoszenie, czytanie CV i rozmowa. To przygotowanie pracownika, proces wdrożenia, nauki procedur, poprawiania z nim popełnionych błędów. To czas w którym pracownik jest w nowym środowisku, więc nie do końca jest sobą, a często jest również zestresowany. To często wiele miesięcy nauki, których wielu nawet nie zdąży przetrwać, ponieważ pracodawca już ma na ich miejsce następcę.
Ale czy zdajesz sobie sprawę, że wymieniając często pracowników ponosisz większe koszty? Że nowi pracownicy częściej i więcej popełniają błędów. Że osoby już pracujące częściej muszą poświęcać czas na naukę nowych pracowników i na poprawianie po nich błędów, a co za tym idzie nie skupiają się na swojej pracy i Firma ciągle mniej zarabia.

Obecnie funkcjonuje kilka najczęściej spotykanych modeli rekrutacji pracowników:

  • firma posiada własny dział HR najczęściej też ma jasno określone wymagania wobec kandydatów oraz standardy przeprowadzanych rekrutacji,
  • zewnętrzna firma przeprowadza wstępną rekrutację najczęściej jest to zebranie ofert i „odsiew” pracowników o niepożądanym profilu doświadczenia, a kolejnym etapem rekrutacji zajmuje się już sam właściciel lub jeden z jego pracowników (najczęściej Dyrektor lub Kierownik),
  • samodzielna rekrutacja, która najczęściej jest przeprowadzana albo z osobistych przekonań właściciela, albo ze względu na koszt całego procesu,

W powyższych przypadkach na jednym z kolejnych etapów rekrutacji, już po wstępnej selekcji, kandydatom powinien „przyjrzeć się” ktoś spoza firmy, ktoś kto spojrzy na ich profile osobowościowe, mowę ciała, talenty i pasje, ktoś kto popatrzy na kandydata i porozmawia z nim zupełnie z innego poziomu i zastosuje zupełnie inne „filtry”.

Jest to takie spojrzenie z zewnątrz, które może dać niesamowity efekt, ponieważ dzięki temu można zobaczyć zupełnie inny obraz rekrutowanych osób. Wynika to właśnie z „filtrów” którym patrzą wewnętrzni rekruterzy lub właściciel, a zewnętrzna firma nie skupia się na tym, ponieważ często cel ich działania jest inny.

Należy jednak zdawać sobie sprawę jak istotny jest proces rekrutacji i jak wiele błędów jest popełnianych już na tym etapie, który skutkuje nie do końca dobrym doborem pracowników i pomimo zainwestowanych pieniędzy w sam proces jak i późniejszą adaptację pracownika kończy się to częstą rotacją.

Aby zainwestowane w proces rekrutacji pieniądze nie były podczas tego procesu marnotrawione warto zastanowić się nad działaniami, które przynajmniej częściowo (w tym przypadku ryzyko występuje zawsze) ograniczą straty, wynikające z błędnej rekrutacji.

Koszt rekrutacji pracownika, jego zatrudnienia, wdrożenia, szkolenia, popełnionych przez niego błędów jest różny i uzależniony od stanowiska. Średnio wahał się będzie w okolicy kilku miesięcznych pensji ale jego wartość zależna będzie od obsadzanego stanowiska i branży. Można przyjąć, że pracownik niższego szczebla to inwestycja przez pierwsze pół roku jego pracy to od kilku do kilkunastu tysięcy, średniego to kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy a wyższego to kilkadziesiąt do kilkuset tysięcy złotych. Oczywiście nie piszę w tej chwili o wynagrodzeniu tylko kwocie inwestycji pracodawcy w pracownika, aby ten mógł w pełni samodzielnie pracować na danym stanowisku i wypełniać swoje obowiązki nie popełniając przy tym elementarnych błędów.

Steve Jobs – „To bez sensu zatrudniać mądrych ludzi, by potem mówić im co mają robić. My zatrudniamy mądrych ludzi po to, aby to oni mówili nam co mamy robić”

Aby zrekrutować pracownika, który będzie zgodny z naszymi preferencjami wystarczy dać ogłoszenie, zebrać kandydatury, poczytać CV i  odbyć z kandydatami rozmowę, na której zadamy kilka pytań odnośnie ich umiejętności. Później trochę poszukiwań w internecie i rekrutacja zakończona.

Teoretycznie tak, ale czy cały proces rekrutacji został dobrze skonstruowany. Czy ustalone zostały cele tej rekrutacji, czy określone zostały cechy pożądane u przyszłego pracownika, czy w trakcie rekrutacji została przeprowadzona analiza kandydatów po rekrutacji, ale pod wszystkimi aspektami. Ponieważ dobry pracownik to nie tylko wiedza specjalistyczna, ale umiejętności miękkie, zdolność szybkiego adoptowania, rozwiązywania problemów, zdolności przywódcze itd…

Czy z pracownikami ustalasz czytelne zasady wg których są wynagradzani zarówno finansowo jak i niefinansowo? Czy wiedza za co grozi im ewentualna kara? Czy rekrutujesz wg ich naturalnych predyspozycji – wg. Dynamiki talentów – każdy z nas jest inny i w czymś innym będzie się realizował. Czy uwzględniasz podczas rekrutacji pasje kandydata? Czy jesteś w stanie szybko odkryć potencjał pracownika do rozwoju?

Od wielu lat z pasją poznaję osobowości różnych osób, ich reakcje na określone sytuacje, sposoby radzenia sobie z nimi oraz szybkość tej reakcji. Dzięki zastosowaniu własnych obserwacji w połączeniu z wiedzą, którą zdobywam podczas szkoleń i praktycznej pracy z ludźmi, dzięki tysiącom odbytych rozmów jestem w stanie szybko i odkrywać potencjał i możliwości kandydatów.

Skoro rekrutacja i tak kosztuje Firmę pieniądze to czy zatem nie warto jej zrobić jeszcze lepiej, a dzięki temu albo rozwinąć szybciej Firmę i więcej zarobić, lub zaoszczędzić na ograniczeniu błędów w dłuższym przedziale czasu?

Ile zatem to kosztuje?
Koszty usługi wsparcia procesów rekrutacyjnych są zależne od wielu czynników i najczęściej są ustalane indywidualnie, lecz można przyjąć kilka zasad ogólnych. Rozmowa z kandydatem i analiza po takiej rozmowie jest zależna od ilości kandydatów (kwoty brutto):

  • 1 – 2 kandydatów – 800 zł plus koszty dojazdu,
  • 3 – 4 kandydatów – 300 zł/os plus koszty dojazdu,
  • 5 – 10 kandydatów – 250 zł/os plus koszty dojazdu,
  • 11 – 15 kandydatów – 200 zł/os plus koszty dojazdu,
  • 16 – 20 kandydatów – 150 zł/os plus koszty dojazdu.

Poczytaj również o programie Twórca Kariery, który możesz zastosować w swojej Firmie. (link nieaktywny – strona w przygotowaniu)

Jeżeli chcesz skorzystać z usługi wsparcia rekrutacji w Twojej Firmie skontaktuj się śląc zapytanie na adres biznes[@]waldemarruszel.pl (usuń kwadratowy nawias)

< Powróć do Dla biznesu

Skip to content